Allmänna villkor

Dessa villkor gäller mellan dig som användare (nedan "den anställde") och oss som egenanställningsföretag (nedan "Payout").

Allmänt

Anställningsinformation
Den anställde måste vara 13 år eller äldre för att använda vår tjänst.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Payout förbehåller rätten att häva en faktura om bedrägeri misstänks.

Bekräftelse
En automatisk bekräftelse skickas ut till den anställde när denne skickat sin faktura. Där finner den anställde uppgifter om vad som är fakturerat. Om något är fel med fakturan, kontakta Payout snarast, eller avbryt fakturan.

Pris
Payout har en fast avgift på 5% av fakturabruttobeloppet, om inget annat avtalats.

Payout reserverar rätten för prisändringar utan någon förvarning för eventuella prisfel.

Tryckfel
Payout reserverar rätten för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida.

Utbetalningssätt

Bankkonto
Utbetalning sker direkt när fakturan är betald och summan inkommit till Payout. Beroende på bank kan det ta upp till 3 bankdagar innan den anställde har pengarna på sitt bankkonto.

Försäkring
Alla anställda som jobbar minst 8 timmar per vecka är försäkrade genom den olycksfallsförsäkring som är tecknad av Payout. För att försäkringen ska gälla under uppdragets gång måste den anställda förregistrera sitt uppdrag genom att skapa en faktura när uppdraget startar.

Övrigt

Säkerhet och behandling av kunduppgifter
När den anställde skapar sitt konto hos Payout uppger denne personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och bankkonto. I samband med registreringen godkänner den anställde att Payout lagrar och använder uppgifterna i verksamheten för att fullfölja åtaganden gentemot den anställde. Payout dokumenterar även all kommunikation mellan den anställde via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som den anställde förväntar sig av Payout.

Payout kommer inte att lämna ut några personuppgifter till tredje part.

Enligt personuppgiftslagen har den anställde rätt att få den information som Payout har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan den anställde begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Payout kundservice.

Force Majeure
Payout är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Vid tvist
Vid eventuell tvist följer Payout Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.